Tin tức

Cập nhật tất cả các tin tức mới nhất về Tập đoàn ​​Interflour. Bạn có thể truy cập vào các thông cáo báo chí mới nhất và thông tin về các sự kiện ở đây.

Đối với tất cả các yêu cầu về truyền thông, vui lòng liên hệ Bộ phận thường vụ tập đoàn Interflour theo số +65 9623 9463.