Interflour Vietnam

Filter By:
Filter By :   

Technical Team
Area/
Island
Province City Contact
Person
Designation Phone Email Address
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh DAVID BROUTIN Manager - Sales & Marketing (Modern & General Trade) +84 904 552 076 david@inteflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh CHEN DONG Manager - Technical Service +84 909 202 923 cdong@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh NGUYỄN MINH VŨ Supervisor - Field Marketing +84 933 029 284 nmvu@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ba Ria - Vung Tau Ba Ria - Vung Tau DƯƠNG THÀNH CÔNG Supervisor - Baking +84 977 971 972 dtcong@interflour.com.vn KCN Cái Mép, xã Tân Phước, H. Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
South Ba Ria - Vung Tau Ba Ria - Vung Tau NGUYỄN HỒNG NHÂN Baking Technician +84 979 300 330 bakery@interflour.com.vn KCN Cái Mép, xã Tân Phước, H. Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh LÊ MINH KHƯƠNG Executive - Technical Service +84 906 784 767 lmkhuong@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh HUỲNH THÀNH TRUNG Assistant - Technical Service +84 908 406 719 httrung@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)
South Ho Chi Minh Ho Chi Minh NGUYỄN ĐĂNG KHOA Assistant - Technical Service +84 934 484 933 ndkhoa@interflour.com.vn 9 Đinh Tiên Hoàng, P. DaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Tòa nhà SFC, lầu 11)